BOUWPLAATSMANAGEMENT

Benedictus Bouwkundig Adviesbureau is partner in de bouw voor diverse instanties als gemeenten of het onderwijs.

Robert Benedictus is een ervaren manager in de bouw. Grote bouwprojecten kwamen tot stand onder zijn supervisie. Bekende voorbeelden zijn de realisatie van het vernieuwde Zaailand in Leeuwarden en de nieuwbouw van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.  Op de bouwplaats neemt Benedictus de complete coördinatie op zich en fungeert als de spin in het web die alle betrokken partijen met elkaar verbindt. Tevens houdt hij toezicht en zorgt voor een continue controle en bewaking van de kwaliteit.

U

BOUWTOEZICHT

In zijn werkwijze vervagen de klassieke lijnen van het bouwtoezicht, wat betekent dat Benedictus als projectleider nauw overleg voert met aannemer en opdrachtgever. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan het beste eindresultaat. De basis hiervoor ligt in een heldere communicatie, meedenken met opdrachtgevende én uitvoerende partijen en het vertrouwen in elkaars kennis en kunde.